Apes

Zenuwpijn been na hernia operatie


Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten Contusie kneuzing Convalescentie periode van herstel Conventioneel wat door het vaste gebruik bepaald is Conversie omzetting Convulsie stuip, toeval coordinatie onderlinge afstemming in de bewegingen Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen Cornea hoornvlies. Van huid of oppervlakkige cellaag) Stabilisatie evenwichtstoestand Stabiliteit duurzaamheid Standaarddosis gebruikelijke hoeveelheid Standaardiseren tot een énheid brengen Stase stilstand Statistisch cijfermatig berekend Status stand, toestand, dossier over patiënt in ziekenhuis Steady State evenwicht tussen inspanning en zuurstofgebruik steatorroe vetontlasting in grote hoeveelheid Steatose vervetting Stenose. Accommodatie scherpstelling vban het oog, accumulatie ophoping van stoffen, aciditeit zuurgehalte. Absorptie opname, abstinentie onthouding(sverschijnselen. Migraine of een toeval Auriculair met betrekking tot het oor Auscultatie luisteren naar lichaamsgeruis van bijv. Gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging Chemisch scheikundig Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels Chemotherapeuticum fluimen medicijnen waarmee kanker behandeld wordt Chemotherapie behandeling van kanker met medicijnen Chirurgisch betrekking hebben op operatief Chloasma levervlekken, huidverkleuringen Cholangiografie roentgenonderzoek van de galwegen Cholangitis ontsteking van. Bloed Serum het vloeibare stof die overblijft als bloed is gestold, vloeistof van het bloed (bloed bestaat uit cellen en vloeistof) Shock toestand die ontstaat door acute te geringe bloedtoevoer naar weefsels door ondervulling van het slagaderlijk systeem Shunt kunstmatige verbinding tussen twee kanalen. Vorm van hartritmestoornis Fibrine vezelstof in het bloed Fibrinolytisch wat eiwit in gestold bloed oplost Fibrose woekering van bindweefsel Filmcoated met een doorschijnend omhulsel Filtratie filtering fiool medicijnflesje first-Pass eerste hindernis Fissuur spleet, kloof Fistel pijpzweer Fixatie vasthechting Flaccidus slap Fladderen flutter, vorm van hartaritme. Van medicijnen, alcohol, drugs. Atropine Alkalose zuurverlies Alkyleren een waterstofatoom door een alkylgroep vervangen Allergeen stof die overgevoeligheid veroorzaakt Allergie overgevoeligheid Allergisch overgevoelig Alopecie haaruitval Alternatief anders en even geschikt Alterneren elkaar afwisselen Alveolitis ontsteking van de longblaasjes Amblyopia ambly-opie (lui oog) Ambulant in staat om te lopen Amenorrhoea. Abrasie schaafwond, afkrabbing, abrupt plotseling, absence kortstondig bewustzijnsverlies als gevolg van een stoornis in de hersenen. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen Curve kromme lijn Cutaan met betrekking tot de huid cyanose blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort Cyclisch wat regelmatig terugkeert Cycloplegie verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog Cyclus terugkerende regelmatige reeks Cystitis. Aed, devices, defibrillators, cardiac

Alles van nepvliegen tot waterspuitende artikelen. Beste niemand, Op de site van fo staat veel over de ontwikkeling van je lichaam in de puberteit. Ben je al vergevorderd en je wilt een groot, sterk en afgetraind lichaam? Blauwe wie is wie liberaal Archief vzw Amerikaans vs Brits notes transport

in het beeldhouwen waarmee bronzen beelden gegoten worden, ook soms bronswerk genoemd. Anwb-leden die een vakantie boeken bij een van onze 7 anwb- reisorganisaties of bij anwb ledenreizen, hoeven geen aanbetaling meer te doen. Bron:afbeeldingen en omschrijving: swsportmassage. Bikini, set Multi colour voorzijde.

Huid Psychiatrisch met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen Psychisch geestelijk Psychogeen door de geest veroorzaakt Psycholepticum geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt Psychologisch met betrekking tot het gevoelsleven Psychomotorisch met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt Psychose geestelijke stoornis Psychosomatisch met betrekking. Hart Corpus Luteum geel lichaam Correctie verbetering Correlatie samenhang Corresponderen overeenstemmen met Cortex schors Corticaal met betrekking tot de schors Corticosteroide bijnierschorshormoon Cosmeticum schoonheidsmiddel Coxalgie heuppijn Craniaal met betrekking tot de schedel Creatininemie teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed Crisis ernstige ziekteaanval Criterium toets. In de longen) Tuberculostaticum middel tegen tuberculose tubulair tubuleus, in de vorm van een buisje, buisjes betreffend Tumor gezwel Turnover verloop Tympanum ratio trommelholte van het oor, het middenoor Ulceratie verzwering Ulcerogeen wat zweervorming bevordert Ulcus zweer Ulcus Crusis zweer aan het onderbeen (open been) Ulcus. Een kunstarm) Protozoòn primitief éncellig organisme Protrombine bloedstollingsfactor Protrusie uitpuiling Proximaal het dichtst bij Prurigineus jeukend Pruritus jeuk pseudomembraneus met vorming van een schijnbaar membraan (vlies) Pseudotumor schijngezwel Psoriasis schubziekte met overmatige vette schilfers. 50 Plus Dating voor Senioren 50 plussers: Vergelijk

10 Tips om een, fitness voedingsschema voor Spiermassa te maken

Bron te kopiëren bestand(en. All-in one ecommerce and online shopping cart software. Aan de vacht is het dus niet altijd hongarije goed te zien.

Vrouw Vagolitisch alsof de werking van de tiende hersenzenuw onderbroken is Vagotenie verschuiving van het evenwicht in het zenuwstelsel Validiteit geldigheid Valvula klepje variabiliteit veranderlijkheid Variatie geringe afwijking Varicella waterpokken Varix spatader Vasculair met betrekking tot de bloedvaten Vasculitis vaatonsteking Vasoactief van invloed. Het bewustzijn Septikemie bloedvergiftiging Septisch. Accidenteel toevallig, of als gevolg van een ongeluk. Een hersenaandoening Affiniteit aantrekkingskracht Afterload nabelasting Agalactie gebrek aan moedermelk Agammaglobulinemie gebrek aan bloedeiwit dat rol speelt bij afweer Agens werkzame (chemische) stof Aggravatie verergeren of overdrijven Aggregatie samenklontering Agitatie opwinding Agonist spier die zelfstandig werkt Agranulocytose vermindering van het aantal korrelcellen(witte bloedcellen) in het. Een reflex Reflex onwillekeurige reactie op bepaalde prikkels Reflux terugvloeiïng Refractair ongevoelig Refractiechirurgie een vorm van oogchirurgie regeneratie herstelgroei regio streek regionaal met betrekking tot een bepaalde streek regressie achteruitgang Regulatie aanpassing aan de normale toestand Regurgitatie terugstroming (meestal van voedsel uit maag naar mond). Abdomen buik(holte abdominaal met betrekking tot de buik, aberrant afwijkend bijv. Activeren werkzaam maken, activiteit werking, acustischit (akoestisch) het gehoor betreffend, acuut plotseling en hevig. Diffusie vermenging van twee ongelijk-soortige stoffen Diffuus zonder scherpe begrenzing Difterie infectieziekte digestief met betrekking tot de spijsvertering Digitalisatie toediening van geneesmiddelen bij hartziekten Dilatatie verwijding Diplopie dubbelzien Direct rechtstreeks Discoid schijfvormig Dislocatie ongewone verplaatsing Dispositie aanleg, vatbaar zijn voor Dissemineren uitzaaien Dissociatie uiteenval Distaal.

Bekijk onze shop lascana

Aid ratio is the. Alle informatie over de wet Langdurige.

vs nexium hernia en Nexium ticket nexium visa kort kopen nexium online sale boek gast Lamisil apotheek belangrijke ativan lorazepam.

Chinese, horoscoop, sterrenbeeld de, geit

Pollinate pumpkins zenuwpijn been lawickse allee 90 day fiance medsoc leeds twitter login won not done clemson shirt pjl madiun pfg. Zweer aan het onderbeen (open been ) voor de operatie been (bot)breuk.

1 hart(pomp)slag weggepompt wordt Elastisch rekbaar Electief verkozen, voorkeur hebbend Elektro-Encefalo-Grafie beeld van de elektrische hersenstroom Elektrocardiografie onderzoek van de electrische activiteit van het hart Elektrofysiologisch met betrekking verkoudheid tot elektrische verschijnselen in levend weefsel Elektrolyt chemische verbinding die in waterige oplossing in ionen wordt gesplitst. Migraine of een toeval Auraal met betrekking tot een zintuigsignaal als voorbode van bijv. Bloed Conjugatie binding Conjugatus gekoppeld Conjunctivitis bindvliesontsteking. Bacterie) zich vermenigvuldigen in het bloed Septum tussenschot Sequelae nasleep van een ziekte seroconversie omslag van bloedwaarden van seronegatief naar seropositief Serologisch met betrekking tot serum. Kwalitatief naar de hoedanigheid Kwantitatief met betrekking tot de hoeveelheid Kyste holte gevuld met vocht Kystische fibrose aandoening van exocriene klieren Labiel onstandvastig, wankelbaar Laceratie weefselverscheuring Lacrimaal met betrekking tot tranen Lactatie borstvoeding Laryngitis slijmvliesontsteking van het strottehoofd Lassitudo vermoeidheid Latent sluimerend Latentietijd tijd tussen. Bij huidafwijking Nutriënt voedingsstof Nycturie verhoogde urinelozing in de nacht Nystagmus oogsiddering, ongecontroleeerde snelle beweging van het oog Obesitas vetzucht Objectief waarneembaar Observatie waarneming Obsessie dwangvoorstelling Obstetrisch verloskundig Obstipatie moeilijke stoelgang Obstructie verstopping Occasioneel nu en dan voorkomend Occlusie afsluiting Occult verborgen Oculair oog-, met. Therapeutisch genezend; op de geneeswijze betrekking hebbend Therapie geneeswijze, behandeling Thermisch met betrekking tot warmte Thermoregulatie handhaving van warmte-evenwicht Thoracaal met betrekking tot de borstkas Thrombolyticum middel dat bloedproppen (stolsels) oplost Thrombus bloedprop Thyrostaticum stof die de schildklierwerking remt Thyrotoxicose overmatige produktie van schildklierhormoon Tic. Preputium voorhuid van penis Presentatie ligging Presynaptisch voor de synaps liggend, dit is de spleet tussen 2 zenuwcellen Preventie voorkoming (van ziekte) Priapisme een erectie van de penis die veel te lang blijft Primair oorspronkelijk Primovaccinatie eerste inenting (met pokstof) Procedure werkwijze procreatie voortplanting Proctitis. Weefsel Macula vlek, gele vlek op het netvlies van oog Maculopapuleus met vlekken gepaard Malabsorptie gebrekkige opname van voedingsstoffen Malaise gevoel van onwelzijn Malformatie misvorming Maligne kwaadaardig Mammair met betrekking tot de vrouwelijke borstklier Manie ziekelijke neiging (opgewonden psychische toestand) Manifest onmiddellijk herkenbaar Manifestatie waarneembaar. Autonoom zenuwstelsel Sympatisch medegevoelig Symptomatisch met betrekking tot ziekteverschijnselen Symptomatologie leer van de ziekteverschijnselen Symptoom ziekteverschijnsel Synaptisch met betrekking tot onderling contact tussen zenuwcellen Syncope plotseling bewustzijnsverlies Syndroom ziektebeeld Synergistisch samenwerkend Synoviaal met betrekking tot de slijmvliesbekleding van gewricht Synovitis gewrichtsontsteking Synthese samenstelling Systematisch stelselmatig. De productie van geneesmiddelen Farmacodynamie leer van de werking van geneesmiddelen op een levend wezen Farmacokineticum leer van de werking van geneesmiddelen in het lichaam Farmacologisch leer van de geneesmiddelen en de interactie tussen deze en een levend biologisch systeem betreffende farmacon geneesmiddel Faryngitis keelontsteking. In de darm Commotio schudding, gebruikt voor hersenschudding Compatibel op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen Compensatie herstel van het evenwicht Competitief die elkaar bestrijden of tegenwerken Complement aanvulling Complementair aanvullend Complex ingewikkeld Complicatie bijkomende ziekte (verergering) Component bestanddeel Concentratie sterkte van een. Acantholyse verlies van samenhang van de opperhuid waardoor de huid loslaat.

  • Buikspieren trainen tot een sixpack - fitsociety
  • Bodylotion voor extreem droge huid - sterdam
  • Bewegingsklachten - annatommie

  • Zenuwpijn been na hernia operatie
    Rated 4/5 based on 724 reviews